Kompansatörler / Hesaplama Örnekleri

1 - Eksenel Kompansatörler İçin Hesaplama

Eksenel Kompansatörler İçin Hesaplama Örnek                

kompansatör sabit noktalama

SABİT NOKTALAR : Boru sistemi içerisinde oluşturulan genleşme bölümlerini
birbirinden ayıran ve izole eden noktalardır. En basit tarifi ile boru bölümü
içinde oluşan yükleri taşıyan bağlama noktasıdır. Çeşitli şekillerde yapılabilir,
ancak yerinin seçimi kompansatörün çalışması açısından büyük önem taşır.
Sabit noktaya gelen yükler örnekteki gibidir ;

MA ( Sabit nokta )
G ( Kayar Mesnet )
L1 =4 .D
L2 =14 .D D= Çap
L3 =Isıl genleşme tablosuna bakınız.
FMA=Fi+Fy+Fs+Fd (kg)
FMA=Sabit Nokta Yükü
Fi=İç basınçtan dolayı oluşan yük
Fi=Pw . A
Pw=Çalışma Basıncı (kg/mm2)
A=Boru iç kesit alanı (mm2 )
Fy=Körüğün iç yaylanmasından oluşan kuvvet
Fy=Cy Δx/2
C=Körük Eksenel Yaysabiti (kg/mm)
X=Max Genleşme Miktarı (mm)
Fs=Kayar Mesnet Sürtünme Yükü
Fs=M.G.L
M=Sürtünme Katsayısı
G=Boru Toplam Ağırlığı (kg/m)
L=Boru Uzunluğu (m)
Fd= Sabit nokta dirsekte ise oluşan merkez kaç kuvvet yükü
Fd= (2A.φ.V2)/g sin θ/2
A=Boru İç kesit alanı (m²)
φ=Akışkan Yoğunluğu (kg/m³)
V=Akış Hızı (m/sn)
g=Yerçekim İvmesi (m/sn²)
θ=Dirsek Açısı

2 - Yanal & Açısal Kompansatörler İçin Hesaplama 1

Yanal & Açısal Kompansatörler İçin Hesaplama 1

kompansator_hesaplama_1

Δ =Δ1 + Δ2
ω1 =ω2= Δ/L1 . 180/π
h =(Δ.tan1) / 2
F =(Mf+Ma).2000/L1
L3 =Mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı
ω =Kayma açısı (Derece)
Δ =Boru Genleşme Miktarı (mm)
M =Kompansatör toplam momenti (kg/mm)
Mf =Kompansatör toplam sürtünme momenti (kg/mm)
Ma =Kompansatör toplam açısal momenti (kg/mm)
F =Sistem reaksiyon kuvveti (kg)

 

 


3 -Yanal & Açısal Kompansatörler İçin Hesaplama 2

Yanal & Açısal Kompansatörler İçin Hesaplama 2

kompansator_hesaplama_2

Δ =Δ1 + Δ2
ω1 =ω2= Δ/L1 . 180/π
ω2 =(Δ.(8.L3+Δ)+4.L1.Δ3)/(4.L1.L2 ) . 180/π
ω3 =ω1+ω2
L3 =Mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı
M =Mf+ Ma
F =(M1+M3).1000/L1
F1 =(M2+M3).1000/L2
ω =Kayma açısı (Derece)
Δ =Boru Genleşme Miktarı (mm)
M =Kompansatör toplam momenti (kg/mm)
Mf =Kompansatör toplam sürtünme momenti (kg/mm)
Ma =Kompansatör toplam açısal momenti (kg/mm)
F =Sistem reaksiyon kuvveti (kg)

Başa Dön


3 -Yanal & Açısal Kompansatörler İçin Hesaplama 3

Yanal & Açısal Kompansatörler İçin Hesaplama 3

kompansator_hesaplama_3

Δ =Δ1 + Δ2
ω1 = ω2= Δ/L1 . 180/π
ω2 = ω1/2
L3 =Mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı
M =Mf+ Ma
F =(M1+M2).1000/L1
ω =Kayma açısı (Derece)
Δ =Boru Genleşme Miktarı (mm)
M =Kompansatör toplam momenti (kg/mm)
Mf =Kompansatör toplam sürtünme momenti  (kg/mm)
Ma =Kompansatör toplam açısal momenti  (kg/mm)
F =Sistem reaksiyon kuvveti (kg)

 

Başa Dön

3 -Yanal & Açısal Kompansatörler İçin Hesaplama 4

Yanal & Açısal Kompansatörler İçin Hesaplama 4

kompansator_hesaplama_4

ω1 = (Δ1.L3+Δ2.L2)/(L1.L2 ) . 180/π
ω2 = Δ/L1.180/π
ω3 =ω1+ω2
L3 =Mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı
M =Mf+ Ma     
F1 =(M2+Mq).1000/L2
F2 =(M1+M3).1000)/L1
Mq =M3+(F2 . L3)/1000
ω =Kayma açısı (Derece)
Δ =Boru Genleşme Miktarı (mm)
M =Kompansatör toplam momenti (kg/mm)
Mf =Kompansatör toplam sürtünme momenti  (kg/mm)
Ma =Kompansatör toplam açısal momenti  (kg/mm)
F =Sistem reaksiyon kuvveti (kg)
 

Başa Dön


3 -Yanal & Açısal Kompansatörler İçin Hesaplama 5

Yanal & Açısal Kompansatörler İçin Hesaplama 5

kompansator_hesaplama_5

Δ =√(Δ12+Δ22 )
ω1 = Δ3/L2 . 180/π
ω2 = (Δ3.L3+Δ.L2)/(L1.L2 ) . 180/π
ω2 =ω3+ω1
L3 =Mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı
M =Mf + Ma
F1 =(Mx1+Mx2).1000/L1
F2 =(Mz1+Mz2).1000/L1
F3 =(Mz3+Mq).1000/L2
Mq =Mz2+(F2 . L3)/1000
ω =Kayma açısı (Derece)
Δ =Boru Genleşme Miktarı (mm)
M =Kompansatör toplam momenti (kg/mm)
Mf =Kompansatör toplam sürtünme momenti (kg/mm)
Ma =Kompansatör toplam açısal momenti (kg/mm)
F =Sistem reaksiyon kuvveti (kg)

Başa Dön


4 - Kurulum Talimatları ve Diğer Bilgiler

Açısal Kompansatörler, KRS-34 Kaynak Boyunlu Kardan Mafsallı PN 16                 

kompansator_krs_34

Yatay ve düşey hatlarda kullanım şekli

Mesafeler

Açısal Hareket Nedir ?

Önemli Bilgiler

kompansator_uygulamalari_acisal_1Kompansatörlerin kendi ekseni boyunca eğilmesinden kaynaklanan hareketlerdir. Şekilde görüldüğü gibi,mafsallı kompansatörler kullanılarak yatay ve düşey hatlarda oluşan ısıl genleşmenin absorbe edilmesi sağlanmıştır.Bu tip hatlara kompansatör yerleştirilirken şunlara dikkat edilmesi gerekir. 1) L1 ve L2 mesafeleri mümkün olduğunca uzun tutulmalıdır. 2) L3 mesafesi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Kompansatörlere ve mesnetlere etki eden sürtünme ve sapma kuvvetlerinin küçük olması için,mafsalların basıncın itme kuvvetini ve kompansatör arasındaki boru ağırlığını dengeleyecek biçimde dizayn edilmesi gerekmektedir. Açısal kompansatörlerle ilgili daha fazla Kompansatör uygulaması için Burayı Tıklayın .

 

Başa Dön