MENU
Önceki yazıyı okuyun:
Açısal Flanşlı Kardan Mafsallı Kompansatör
Açısal kompansatör Tip KRS-32 PN 16

Kapat